Miljödiplomering av evenemang

Vill du miljöanpassa ditt evenemang? Miljöförvaltningen kan hjälpa dig med det.

I miljödiplomeringen av evenemang får du hjälp med att gå igenom ditt evenemangs miljöbelastning. Du får verktyg för att förbättra miljöarbetet och se vilken påverkan till exempel inköp, avfallshantering och kemikalieanvändning har. Metoden utgår från en kravstandard fastställd av Svensk Miljöbas, en nationell förening vars syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Läs vidare och anmäl evenemang på miljodiplom.se

Läs hela kravstandarden på svenskmiljobas.se