Miljödiplomering av evenemang

Vill du miljöanpassa ditt evenemang?

I miljödiplomeringen av evenemang får du hjälp med att gå igenom ditt evenemangs miljöbelastning. Du får verktyg för att förbättra miljöarbetet och se vilken påverkan till exempel inköp, avfallshantering och kemikalieanvändning har. Metoden utgår från Svensk Miljöbas kravstandard för evenemang.

Läs hela kravstandarden och hur du går vidare för att miljödiplomera ditt evenemang på svenskmiljobas.se