Evenemang

Göteborg är en evenemangsstad. Det kan handla om stora konserter, idrottsevenemang på elitnivå eller evenemang med tusentals deltagande ungdomar. Men det finns också små evenemang som riktar sig till bostadsområdet eller stadsdelen. För att underlätta för dig som arrangör har vi samlat all viktig information på dessa sidor.

Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark

Du behöver tillstånd för att använda stadens mark. Tillståndet söker du hos polisen som sedan har kontakt med Göteborgs Stad.

Affischering

Är du med i en teater- eller musikgrupp, idrottsklubb eller annan förening och vill informera om din verksamhet? I Göteborg finns det affischeringstavlor där du, utan kostnad, kan sätta upp affischer.

Platser för evenemang

Platser för evenemang är platser runt om i staden som är lämpliga för olika slags aktiviteter, marknader och event. Letar du efter en plats för evenemang kan du få en del information här om var de finns, storlek, tillgång till vatten och el med mera. Det finns många bra platser, inte bara i centrum.

Hörselskadligt buller vid evenemang

Ljudnivån kan vara hög på konserter och diskotek, ibland så hög att risk för hörselskador kan uppstå. Det är du som är arrangör som har ansvaret för att ljudnivån är acceptabel. Miljöförvaltningen gör stickprovskontroller på såväl evenemang som diskotek för att säkerställa en god ljudmiljö för publiken.

Hantera mat på evenemang

Ska du sälja mat på Kulturkalaset eller något annat evenemang i Göteborg? Då måste din verksamhet vara registrerad hos miljöförvaltningen. På den här sidan finns information om hur du gör.

Hantera avfall på evenemang

Ska du ordna ett evenemang på offentlig plats är det du som arrangör som står för städningen. Det avfall som uppstår där människor vistas kallar vi hushållsavfall och du som arrangör ansvarar för att dina besökare kan slänga sitt avfall i lämpliga kärl. Kommunen ansvarar sedan för att transportera avfallet till rätt ställe och att behandla det.

Säkerhet

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Därför ska du alltid göra en evenemangsbeskrivning.

Miljödiplomering av evenemang

Vill du miljöanpassa ditt evenemang?

Rådgivning till arrangörer

Om du önskar rådgivning för ett evenemang som du vill utveckla kan du höra av dig till Göteborg & Co för vidare vägledning och expertis inom arrangörsfrågor.