Använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. Här får du veta mer om vad som krävs för att få använda stadens mark.

Sök tillstånd hos polisen

Vem som ansvarar för marken kan variera. Det kan vara kommunen, en privat fastighetsägare eller staten. Polisen bestämmer, enligt ordningslagen, om och hur du får använda den offentliga marken. Om du vill ha bord och stolar utanför din restaurang eller vill ställa en container ute på gatan behöver du därför ett polistillstånd. Du kan få mer information om vad som gäller och hur du söker tillstånd på Polisens webbplats.

Det här behöver du tillstånd för

Följande saker behöver du tillstånd för att göra eller ställa på stadens mark:

Här hittar du mer information om uteservering - och blanketter du kommer att behöva

Till exempel byggställning, material, arbetsbod, container, mobilkran/lift.

Till exempel varuexponering, evenemang/arrangemang, marknadsföring, filminspelning.

Du måste betala avgift för att använda stadens mark

Det kostar pengar att använda stadens mark. Kostnaderna är olika beroende på var marken ligger. Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 om normer och avgifter för att använda offentlig plats. Under 2020 fattar Kommunfullmäktige ett nytt beslut om avgifter. Vi detta tillfälle kommer man även fatta beslut om nya zoner för uteservering.

Här kan du se avgifterna för att använda stadens mark.

Här kan du se zonindelningen för avgifterna:

Byggbelamring

Uteservering

Uteservering området vid Frölunda Torg

Varuexponering

Generellt tillstånd för uppställning av lift/kranbil/mobilkran och container.

Om du vill söka ett generellt tillstånd för att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av trafikkontoret under en kortare period (1 dag) söker du tillstånd hos polisen. Tillståndet kan sökas av den som hyr ut liftar och/eller den som ofta använder dessa i sitt arbete. Du måste även anmäla till Trafikkontoret att du ansökt som tillstånd via blanketten.

Anmälan containrar för företag med generellt tillstånd

Anmälan kranuppställning för företag med generellt tillstånd.

Det finns även möjlighet för den som hyr ut containrar som placeras på mark som förvaltas av trafikkontoret att söka ett generellt tillstånd hos polisen. Det tillståndet gäller för uppställningar av containrar i upp till fem (5) arbetsdagar utan övrigt tillstånd från polisen. Längre uppställningar kräver ett separat tillstånd.

Skyltar och gatupratare

Staden ger inga tillstånd att sätta upp skyltar eller så kallade gatupratare på stadens mark.

Detta är reglerat i lokala ordningsstadgan för Göteborgs Kommun - se utdrag nedan.

Här kan du läsa hela den lokala ordningsstadgan för Göteborgs Kommun.