Använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. Här får du veta mer om vad som krävs för att få använda stadens mark.

Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. När du vill använda offentlig plats ska du söka polistillstånd, oavsett om du är privatperson eller företräder ett företag eller en organisation. Polisen skickar frågan till Göteborgs Stad som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift.

Uppställning av kran, lift och container

För att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen behöver du söka ett generellt tillstånd hos polisen.

Torghandel

Vill du sälja varor på offentlig plats?

Byggbelamring

Om du behöver använda stadens mark för byggbelamring måste du först söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under hela den tid du använder marken.