Tillstånd och regler

Här får du information om vilka regler som gäller för din verksamhet. Du ansöker också om olika tillstånd du behöver för ditt företag.

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här kan du läsa mer om hur du anmäler det och vilka regler som gäller för försäljningen.

Vill du sälja varor på offentlig plats?

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. Här får du veta mer om vad som krävs för att få använda stadens mark.

Räddningstjänsten har tagit över ansvaret för frågor kring brandfarligt och explosivt material.