Tillstånd och regler

Här får du information om vilka regler som gäller för din verksamhet. Du ansöker också om olika tillstånd du behöver för ditt företag.

Sälja receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här kan du läsa mer om hur du anmäler det och vilka regler som gäller för försäljningen.

Konsumenträtt för företagare

Har du frågor om konsumenträtt för företagare kan du vända dig till Konsumentverket.

Brandfarlig och explosiv vara

Räddningstjänsten har ansvar för frågor kring brandfarligt och explosivt material.

Kundundersökning om företagsklimatet

Göteborgs Stad verkar för att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. För att fortsätta utveckla och förbättra vår service är det viktigt för oss att veta vad du som företagare tycker om det vi gör. Därför genomför vi kundundersökningar.