Göteborgs stads näringslivskontor

Göteborgs stads näringslivskontor heter Business Region Göteborg. Hit kan du vända dig med frågor om hur du startar, driver eller etablerar företag i Göteborgsregionen.

Till Business Region Göteborg