Mark och lokaler

Letar du efter mark där du kan starta upp din nya verksamhet? Eller behöver du kanske utvidga eller flytta din nuvarande verksamhet? Göteborgs Stad har mark som är klar för etablering inom olika verksamhetsområden. Du kan också söka lokaler för din verksamhet.

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark direkt på webben. Här får du veta hur du gör en ansökan.

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande finns nu i två versioner 1.0 från 2009 och gäller för pågående markanvisningar och 2.0 som är en reviderad version som fastighetsnämnden fastställde 2017-11-27.

Information om kartor, mätning och lantmäteri hittar du här.

Information om kommunens planarbete hittar du här.

Du hittar information om föroreningar i mark, samt när och hur du ska anmäla sådana markarbeten under Miljö- och hälsoskydd.

Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

När du som entreprenör och konsult ska utföra arbeten i lokaler som är förskolor, grund- och gymnasieskolor, äldreboenden eller bostäder med särskild service, ska du följa lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA). Alla våra anvisningar och mallar är sorterade efter teknikområden.

Jobbar du med att bygga ut småbåtshamnar och vill utveckla Göteborgs unika båtliv? Använd vår checklista som ett redskap.