Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering av verksamheter är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter. Svensk Miljöbas har också en kravstandard för miljödiplomering av evenemang.

Miljödiplomering

Att miljödiplomera verksamheten innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas har införts. Miljödiplomering leder till att din verksamhet:

  • får ordning och reda genom struktur och uppföljning
  • sparar pengar genom effektivare användning av resurser
  • får engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
  • får ökad kontroll och konkurrenskraft genom att miljöanpassa verksamheten
  • får en ökad trovärdighet hos kunder eller andra intressenter
  • stärker verksamhetens varumärke och förbättrar konkurrensläget genom att marknadsföra miljödiplomet

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem är ett verktyg för att systematisera och effektivisera en verksamhets miljöarbete då det ingår krav för att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Strukturen i miljöledningssystemet hjälper verksamheten att använda resurser där de ger störs effekt i syfte att minska verksamhetens miljöbelastning. Genom att införa ett miljöledningssystem får du en bra översikt över verksamhetens miljöarbete och kan därför arbeta mot tydliga mål. Ett miljöledningssystem gör även företag mer attraktiva hos kunder och ger förutsättningar för en långsiktig lönsamhet

Göteborgsmetodens miljödiplomering

Göteborgsmetoden kallas miljöledningssystemet som miljöförvaltningen Göteborgs Stad har tagit fram. Metoden följer kravstandarden i Svensk Miljöbas. I Göteborgsmetoden ingår handledning som beskriver krav, syfte och vad verksamheter måste redovisa för att bli miljödiplomerad. Utöver handledning finns även mallar och exempel. Metoden innehåller även praktisk vägledning genom olika träffar samt revision. Syftet med Göteborgsmetoden är att alla verksamheter, oavsett storlek eller resurser, själva ska kunna införa ett miljöledningssystem med tydlig struktur och bra systematik.

Utfärdare

Miljöförvaltningen Göteborgs Stad är godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas. Som utfärdare erbjuder miljöförvaltningen en metod som vägleder verksamheter att införa miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Det är utfärdaren som utfärdar miljödiplom när verksamheten har blivit miljödiplomerad. Ett miljödiplom visar att verksamheten har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt och systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Detta är ofta ett krav från kunder, till exempel vid offentliga upphandlingar.

Miljöförvaltningen utfärdar även miljödiplom till miljödiplomerade evenemang.

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas är en nationell förening som består av medlemmar från privat och offentlig sektor som har intresse av att arbeta enligt föreningens syften. Svensk Miljöbas har en kravstandard för verksamheter som bygger på kraven i ISO 14001 och är anpassad till mindre verksamheter men fungerar även för större organisationer som till exempel kommuner.

Svensk Miljöbas har även en kravstandard för evenemang.

Läs mer om Svensk Miljöbas på svenskmiljobas.se

Om ni vill veta mer om miljödiplomering så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er