Starta och driva barnomsorg och skola

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller familjedaghem måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen. Här hittar du information och kan både ansöka och anmäla din verksamhet.

Till Starta och driva barnomsorg och skola under Tillstånd och regler