Hjälp och tips när du startar företag

Det är många saker att tänka på när du startar ett företag. Det finns också många människor och organisationer som kan hjälpa dig på vägen.

Det ska vara enkelt att starta företag i Göteborg. Hos Business Region Göteborg får du som har en affärsidé hjälp att ta steget. Du kan bolla din idé, men också lotsas till rätt aktör som kan hjälpa dig vidare. Mycket av det är kostnadsfritt.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutvecklingen i Göteborgs Stad. Vi arbetar med näringslivet i hela Göteborgsregionen och ger företag förutsättningar att utvecklas och växa.

Business Region Göteborg

Övergripande information för dig som företagare

Här hittar du information som gäller för hela Sverige och ger dig som företagare bred nytta från olika myndigheter med information och kunskap.

Regionala och lokala kontakter för dig som företagare

Här finns organisationer som kan hjälpa dig vidare med dina frågor och ge dig besked om vad du kan göra. De kan ge dig kontakter som ökar din kompetens.

Kapital och finansiering för dig som företagare

För att klara en långsiktig utveckling av företaget behövs oftast kapital. Behovet ser man i Affärsplanen. Finansiering ska i första hand ske via kunderna, men i ett första skede eller under expansion kan externt kapital behövas.

Ditt egna kapital är oftast det du använder i början, men externt kapital kan bli nödvändigt senare. Banker kan du vända dig till, men det finns även statliga och regionala organisationer som kan hjälpa till i en viss fas. Nedanstående organisationer kan hjälpa till med kapital eller konsultcheckar och de har även stor kunskap kring finansiering.

Internationella kontakter för dig som företagare

Om du och ditt företag har visioner att nå utomlands med era produkter eller tjänster, kan du kontakta följande organisationer. Det gäller även om du ska importera produkter och tjänster.