Starta företag

Det är många saker att tänka på när du startar ett företag. Det finns också många människor och organisationer som kan hjälpa dig på vägen.

Hjälp och tips när du startar företag

Det är många saker att tänka på när du startar ett företag. Det finns också många människor och organisationer som kan hjälpa dig på vägen.

Starta kafé eller restaurang

Här finns tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka. Exempel på matservering är restaurang, kafé, pizzeria, gatukök, korvkiosk, cateringverksamhet och festvåning.

Starta barnomsorg och skola

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller familjedaghem måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen. Här hittar du information och kan både ansöka och anmäla din verksamhet.

Starta och driva food truck

På sidorna under Använda stadens mark kan du läsa om hur du gör för att starta en food truck eller liknande verksamhet.

Bli utförare av hemtjänst

Under Tillstånd och regler kan du som är intresserad av att bedriva hemtjänst hitta mer information om hur du gör för att ansöka.

Bli utförare av daglig verksamhet

Under Tillstånd och regler kan du som är intresserad av att bedriva daglig verksamhet hitta mer information om hur du gör för att ansöka.