Planera dina transporter

Det finns stora möjligheter att både spara pengar och minska klimatpåverkan om du planerar ditt företags transporter. Gör en transportplan där företagets alla transporter och fordon ingår.

Varför ska du göra en transportplan?

Genom att göra en transportplan får du en överblick och kontroll över hela den miljö- och klimatpåverkan som ditt företags transporter bidrar till. Planera transporter, inköp av bilar och transporttjänster så att påverkan på miljö och klimat blir så liten som möjligt.

Hur ska du göra?

Börja med att utse en ansvarig för transportplanen och skaffa dig en överblick av er transportanvändning. Samla in statistik om alla fordon och hur ni använder dem. Fundera sedan på om ni använder dem på rätt sätt. Ta fram en policy för transporter inom företaget, bland annat för vad som ska gälla vid inköp av nya fordon.

Gör jämförelser av miljöaspekter och ekonomi för olika fordon på miljofordon.se.

Godsnätverk och samlastning

Trafikkontoret samarbetar med åkerier, speditörer, fastighetsägare och köpmannaförening för att få en bättre trafiksituation i Göteborg. Det kan till exempel handla om samverkan för att få bort flera tunga transporter till affärer och företag inom Vallgraven.