Vad kostar miljödiplomering?

Miljöförvaltningen tar ut en kostnad för att miljödiplomera din verksamhet eller ditt evenemang. Här nedan kan du läsa om miljöförvaltningens avgifter för miljödiplomering.

Miljödiplomering av verksamheter

Anmälningsavgift

När ni anmäler att ni vill miljödiplomera verksamheten betalar ni en anmälningsavgift på 5 000 kr (exklusive moms). Anmälningsavgiften är en engångsavgift och går inte att återbetala. I avgiften ingår handledningsmaterial och obligatoriskt deltagande på informationsträff för Göteborgsmetoden.

Årsavgift

Från och med året efter att ni anmält er till miljödiplomering betalar ni en årsavgift på 5 000 kr (exklusive moms). Årsavgiften faktureras löpande till dess att ni skriftligt meddelar att ni inte längre vill fortsätta med miljödiplomering. Årsavgiften går inte att återbetala. I avgiften ingår handledningsmaterial och deltagande på informationsträffar för Göteborgsmetoden.

Revisionsavgift

Inför varje revision får din verksamhet en offert på hur mycket revisionen kostar, en så kallad revisionsavgift. I revisionsavgiften ingår revision, revisionsrapport, diplom, licensavgift till Svensk Miljöbas samt marknadsföring via www.miljodiplom.se.

 

Om ni vill veta mer om miljödiplomering så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.

Miljödiplomering av evenemang

Anmälningsavgift för evenemang

När ni anmäler att ni vill miljödiplomera ert evenemang betalar ni en anmälningsavgift på 3 000 kr (exklusive moms). Anmälningsavgiften är en engångsavgift och går inte att återbetala. I avgiften ingår handledningsmaterial för evenemang och introduktionsmöte med oss på miljöförvaltningen.

Revisionsavgift för evenemang

Inför revisionen får ni en offert på hur mycket revisionen av evenemanget kostar, en så kallad revisionsavgift. I revisionsavgiften ingår revision, revisionsrapport, diplom, licensavgift till Svensk Miljöbas samt marknadsföring via www.svenskmiljobas.se

 

Om ni vill veta mer om miljödiplomering av evenemang så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.