Vad är miljödiplomering?

Att miljödiplomera verksamheten innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas har införts.

Miljödiplomering 

Att miljödiplomera verksamheten innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas har införts. Miljödiplomering leder till att din verksamhet: 

  • får ordning och reda genom struktur och uppföljning 
  • sparar pengar genom effektivare användning av resurser 
  • får engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet 
  • får ökad kontroll och konkurrenskraft genom att miljöanpassa verksamheten 
  • får en ökad trovärdighet hos kunder eller andra intressenter 
  • stärker verksamhetens varumärke och förbättrar konkurrensläget genom att marknadsföra miljödiplomet 

Miljöledningssystem 

Miljöledningssystem är ett verktyg för att systematisera och effektivisera en verksamhets miljöarbete då det ingår krav för att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Strukturen i miljöledningssystemet hjälper verksamheten att använda resurser där de ger störs effekt i syfte att minska verksamhetens miljöbelastning. Genom att införa ett miljöledningssystem får du en bra översikt över verksamhetens miljöarbete och kan därför arbeta mot tydliga mål. Ett miljöledningssystem gör även företag mer attraktiva hos kunder och ger förutsättningar för en långsiktig lönsamhet 

Utfärdare  

Utfärdare erbjuder en metod som vägleder verksamheter att införa miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Det är utfärdaren som utfärdar miljödiplom när verksamheten har blivit miljödiplomerad. Ett miljödiplom visar att verksamheten har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt och systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten. Miljödiplomet kan ofta vara ett krav från kunder, till exempel vid offentliga upphandlingar. 

Här hittar du utfärdare som är godkända enligt Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas 

Svensk Miljöbas är en nationell förening som består av medlemmar från privat och offentlig sektor som har intresse av att arbeta enligt föreningens syften. Svensk Miljöbas har en kravstandard för verksamheter som bygger på kraven i ISO 14001 och är anpassad till mindre verksamheter men fungerar även för större organisationer. 

Svensk Miljöbas har även en kravstandard för evenemang.

Läs mer om Svensk Miljöbas på svenskmiljobas.se

Om ni vill veta mer om miljödiplomering så kontakta Svensk Miljöbas.