Hur går miljödiplomering till?

Här nedan kan du kortfattat läsa hur miljödiplomering av verksamheter samt hur miljödiplomering av evenemang går till. För att kunna miljödiplomera verksamheter och evenemang är Miljöförvaltningen Göteborgs Stad godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas.

Viktig information om förändringar i miljödiplomeringens verksamhet på grund av coronavirusets spridning

11 maj 2020

Vi har idag ett läge med corona-covid 19 i samhället där nationella myndigheter och Göteborgs Stads rekommendationer är att bidra till minskad smittspridning. För Miljödiplomeringen innebär det att vi inte kan genomföra några informationsträffar från den 30 mars tills vidare. Informationsträffen är obligatorisk efter man anmält sig. Detta gör att vi förnärvarande inte kan vägleda nyanmälda verksamheter fram till revision och diplomering. Anmälan kan dock göras och man får då tillgång till allt material och kan förbereda sig tills restriktionerna till följd av Corona-Covid 19 pandemin ändrats.

Alternativt kan ni kontakta en annan utfärdare med en annan metod än vår som kanske kan hjälpa er fram till diplomering. Gå in på Svensk Miljöbas hemsida under bli miljödiplomerad/ godkända utfärdare och se vilka som verkar i Göteborgsregionen, www.svenskmiljobas.se

För närvarande kan vi heller inte miljödiplomera några evenemang.

Miljödiplomering av verksamheter

Fyll i anmälningsblankettet "Anmälan till miljödiplomering - verksamheter" och skicka med e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

När anmälan till miljödiplomering kommit in får ni en bekräftelse samt inloggningsuppgifter till miljödiplomeringens logg-in sida där ni bland annat hittar information hur ni anmäler er till en obligatorisk informationsträff för Göteborgsmetoden.

På logg-in sidan finns även ett handledningsmaterial där det står om miljödiplomeringens krav. Handledningsmaterialet innehåller också mallar som ni kan använda er av.

På informationsträffen för Göteborgsmetoden får ni veta mer om miljöledningssystem och miljödiplomering samt vad ni behöver göra för att bli miljödiplomerad.

Efter informationsträffen får ni en offert på vad revision av er verksamhet kommer att kosta. En revision består av tre delar – dokumentsgranskning, besök i verksamheten samt revisionsrapport.

Ni arbetar på i egen takt och när alla dokument är klara för revision så skickar ni in dem till miljodiplomering@miljo.goteborg.se

En revisor granskar era dokument för att säkerställa att innehållet överensstämmer med miljödiplomeringens krav och kontaktar er för att boka en tid för besök i er verksamhet. Har ni flera fysiska platser kan flera besök vara nödvändiga.

Vid platsbesöket går revisorn igenom er dokumentation tillsammans med en eller flera representanter från er verksamhet. Revisionen är så kallad "rådgivande" vilket innebär att revisorn, förutom att kontrollera att dokumentationen stämmer överens med verkligheten, kan komma med tips, förslag och idéer på hur ni kan förbättra ert miljöarbete.

Efter platsbesöket skickar revisorn en revisionsrapport till er som sammanfattar dokumentgranskningen och platsbesöket.

Om verksamheten är godkänd får ni ett miljödiplom som intygar att miljödiplomeringens krav är uppfyllda. Ni får nu lov att använda miljödiplomeringslogotypen i er marknadsföring och så länge ni har ett gällande diplom får ni marknadsföra er som miljödiplomerad.

Miljödiplomet gäller i ett år och behöver därefter förnyas.

Om ni vill veta mer om Miljödiplomering av verksamheter så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.

Miljödiplomering av evenemang

Fyll i anmälningsblankettet "Anmälan till miljödiplomering - evenemang" och skicka med e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

När anmälan till miljödiplomering av evenemanget kommit in får ni en bekräftelse samt underlag och dokument som ni behöver för att miljödiplomera ert evenemang.

Revisorn kontaktar er och bokar en tid för ett så kallat startmöte. På startmötet går ni igenom förutsättningarna för miljöanpassningar som finns just för ert evenemang.

Efter startmötet får ni en offert på vad revisionen av evenemanget kommer att kosta. Revisionen består av tre delar – dokumentgranskning, platsbesök samt revisionsrapport.

Ni arbetar på i egen takt och när alla dokument är klara för revision så skickar ni in dem till miljodiplomering@miljo.goteborg.se

OBS! Dokumentationen måste skickas in senast en månad innan evenemanget startar.

En revisor granskar era dokument för att säkerställa att innehållet överensstämmer med miljödiplomeringens krav. När dokumentationen är godkänd får ni en dokumentgranskningsrapport samt ett miljödiplom. Ni får nu marknadsföra ert evenemang som miljödiplomerat.

Under evenemanget genomför revisorn platsbesök för att kontrollerar att dokumentationen stämmer överens med verkligheten. Om det vid platsbesöket visar sig att evenemanget inte uppfyller miljödiplomeringens krav kan ert diplom dras in.

Efter platsbesöket skickar revisorn en avslutande revisionsrapport till er med en sammanfattning av dokumentsgranskningen samt platsbesöket.

Om ni vill veta mer om Miljödiplomering av evenemang så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.