Hur går miljödiplomering till?

Här nedan kan du kortfattat läsa om hur du går tillväga för att miljödiplomera din verksamheter eller hur du miljödiplomerar ditt evenemang.

Miljödiplomering av verksamheter

Ni måste kontakta en godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas och sen utgå från utfärdarens metod och arbetsgång för att bli miljödiplomerad. 

Här hittar du utfärdare som är godkända enligt Svensk Miljöbas

Vid en revision så granskar en revisor, som är godkänd av Svensk Miljöbas, era dokument för att säkerställa att innehållet överensstämmer med miljödiplomeringens krav och kontaktar er för att boka en tid för besök i er verksamhet. Har ni flera fysiska platser kan flera besök vara nödvändiga.

Vid platsbesöket går revisorn igenom er dokumentation tillsammans med en eller flera representanter från er verksamhet. Revisionen är så kallad "rådgivande" vilket innebär att revisorn, förutom att kontrollera att dokumentationen stämmer överens med verkligheten, kan komma med tips, förslag och idéer på hur ni kan förbättra ert miljöarbete.

Efter platsbesöket skickar revisorn en revisionsrapport till er som sammanfattar dokumentgranskningen och platsbesöket.

Om verksamheten är godkänd får ni ett miljödiplom som intygar att miljödiplomeringens krav är uppfyllda. Ni får nu lov att använda miljödiplomeringslogotypen i er marknadsföring och så länge ni har ett gällande diplom får ni marknadsföra er som miljödiplomerad.

Miljödiplomet gäller i ett år och behöver därefter förnyas.

Om ni vill veta mer om Miljödiplomering av verksamheter så kontakta Svensk Miljöbas.

Miljödiplomering av evenemang

Ni måste kontakta en godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas och sen utgå från utfärdarens metod och arbetsgång för att miljödiplomera ert evenemang. 

Här hittar du utfärdare som är godkända enligt Svensk Miljöbas

Om ni har några frågor eller funderingar om Miljödiplomering av evenemang så kontakta Svensk Miljöbas.