Hur går miljödiplomering till?

Här nedan kan du kortfattat läsa om hur du går tillväga för att miljödiplomera din verksamheter eller hur du miljödiplomerar ditt evenemang.

Vi vill härmed informera om att miljöförvaltningen Göteborgs Stad inte längre kommer att erbjuda Svensk Miljöbas miljödiplomering efter den 1 januari 2021.

21 oktober 2020

Miljöförvaltningen har inte längre det politiska uppdraget att fortsätta erbjuda Svensk Miljöbas miljödiplomering. Förutsättningarna ändrades genom beslut i Kommunfullmäktige den 15 oktober 2020. Göteborgsmetoden kommer därmed att upphöra 31 december 2020. Verksamheten pågår som vanligt fram till dess. 

Sidorna om miljödiplomering håller på och uppdateras enligt de nya förutsättningarna.

Har ni frågor och funderingar, hör gärna av er genom att skicka e-post till miljodiplomering@miljo.goteborg.se Vi kommer att återkomma till er så snart vi kan.


Miljödiplomering av verksamheter

Ni måste kontakta en godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas och sen utgå från utfärdarens metod och arbetsgång för att bli miljödiplomerad. 

Här hittar du utfärdare som är godkända enligt Svensk Miljöbas

Vanligtvis vid en revision så granskar en revisor, som är godkänd av Svensk Miljöbas, era dokument för att säkerställa att innehållet överensstämmer med miljödiplomeringens krav och kontaktar er för att boka en tid för besök i er verksamhet. Har ni flera fysiska platser kan flera besök vara nödvändiga.

Vid platsbesöket går revisorn igenom er dokumentation tillsammans med en eller flera representanter från er verksamhet. Revisionen är så kallad "rådgivande" vilket innebär att revisorn, förutom att kontrollera att dokumentationen stämmer överens med verkligheten, kan komma med tips, förslag och idéer på hur ni kan förbättra ert miljöarbete.

Efter platsbesöket skickar revisorn en revisionsrapport till er som sammanfattar dokumentgranskningen och platsbesöket.

Om verksamheten är godkänd får ni ett miljödiplom som intygar att miljödiplomeringens krav är uppfyllda. Ni får nu lov att använda miljödiplomeringslogotypen i er marknadsföring och så länge ni har ett gällande diplom får ni marknadsföra er som miljödiplomerad.

Miljödiplomet gäller i ett år och behöver därefter förnyas.

Om ni vill veta mer om Miljödiplomering av verksamheter så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.

Miljödiplomering av evenemang

Ni måste kontakta en godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas och sen utgå från utfärdarens metod och arbetsgång för att miljödiplomera ert evenemang. 

Här hittar du utfärdare som är godkända enligt Svensk Miljöbas

Revisorn kontaktar er och bokar en tid för ett så kallat startmöte. På startmötet går ni igenom förutsättningarna för miljöanpassningar som finns just för ert evenemang.

Efter startmötet får ni en offert på vad revisionen av evenemanget kommer att kosta. Revisionen består av tre delar – dokumentgranskning, platsbesök samt revisionsrapport.

En revisor granskar era dokument för att säkerställa att innehållet överensstämmer med miljödiplomeringens krav. När dokumentationen är godkänd får ni en dokumentgranskningsrapport samt ett miljödiplom. Ni får nu marknadsföra ert evenemang som miljödiplomerat.

Under evenemanget genomför revisorn platsbesök för att kontrollera att dokumentationen stämmer överens med verkligheten. Om det vid platsbesöket visar sig att evenemanget inte uppfyller miljödiplomeringens krav kan ert diplom dras in.

Efter platsbesöket skickar revisorn en avslutande revisionsrapport till er med en sammanfattning av dokumentsgranskningen samt platsbesöket.

Om ni har några frågor eller funderingar om Miljödiplomering av evenemang så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.