Anmäl miljödiplomering

Här kan du läsa om hur du anmäler din verksamhet eller ditt evenemang till miljödiplomering. Vi kan miljödiplomera i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Viktig information om förändringar i miljödiplomeringens verksamhet på grund av coronavirusets spridning

11 maj 2020

Vi har idag ett läge med corona-covid 19 i samhället där nationella myndigheter och Göteborgs Stads rekommendationer är att bidra till minskad smittspridning. För Miljödiplomeringen innebär det att vi inte kan genomföra några informationsträffar från den 30 mars tills vidare. Informationsträffen är obligatorisk efter man anmält sig. Detta gör att vi förnärvarande inte kan vägleda nyanmälda verksamheter fram till revision och diplomering. Anmälan kan dock göras och man får då tillgång till allt material och kan förbereda sig tills restriktionerna till följd av Corona-Covid 19 pandemin ändrats.

Alternativt kan ni kontakta en annan utfärdare med en annan metod än vår som kanske kan hjälpa er fram till diplomering. Gå in på Svensk Miljöbas hemsida under bli miljödiplomerad/ godkända utfärdare och se vilka som verkar i Göteborgsregionen, www.svenskmiljobas.se

För närvarande kan vi heller inte miljödiplomera några evenemang.

Anmäl miljödiplomering av verksamhet

När du vill anmäla din verksamhet till miljödiplomering ska du fylla i blanketten Anmälan till miljödiplomering - verksamhet och skicka med e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

När anmälan har kommit in till oss på miljöförvaltningen får du en bekräftelse och inloggningsuppgifter till miljödiplomeringens logg-in sida. På logg-in sidan finns tider och hur du anmäler dig till en obligatorisk informationsträff för Göteborgsmetoden där du får information om miljöledningssystem, miljödiplomeringens krav och vad ni ska göra för att miljödiplomera verksamheten. Läs mer om hur miljödiplomering går till

Om ni vill veta mer om Miljödiplomering så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så hör vi av oss till er.

Anmäl miljödiplomering av evenemang

När du vill anmäla ditt evenemang till miljödiplomering ska du fylla i blanketten Anmälan till miljödiplomering - evenemang och skicka med e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

När anmälan har kommit in till oss på miljöförvaltningen får du en bekräftelse samt underlag och dokument som ni behöver för att miljödiplomera ert evenemang. Läs mer om hur går miljödiplomering till

Om ni vill veta mer om Miljödiplomering så skicka era kontaktuppgifter till miljodiplomering@miljo.goteborg.se så har vi av oss till er.