Miljödiplomering

Miljöförvaltningen har inte längre det politiska uppdraget att fortsätta erbjuda Svensk Miljöbas miljödiplomering. Göteborgsmetoden har därmed upphört 31 december 2020.

Vad är miljödiplomering?

Att miljödiplomera verksamheten innebär att ha ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Evenemang kan också vara miljödiplomerade.

Hur går miljödiplomering till?

Både verksamheter och evenemang kan bli miljödiplomerade.

Miljödiplomerade verksamheter

När din verksamhet har miljödiplomerats så marknadsförs det på www.certifiering.nu. Där finns alla verksamheter som har giltiga miljödiplom enligt Svensk Miljöbas i Sverige. Miljödiplomerade evenemang finns på svenskmiljöbas.se.