Energiplan

Alla typer av verksamheter, stora som små, är enligt miljölagstiftningen skyldiga att ha kunskap om sin påverkan på miljön, där energianvändningen är en viktig del. Verksamheterna är också skyldiga att hushålla med råvaror och energi. Men genom energieffektivisering kan du också spara pengar för ditt företag. Därför bör du kartlägga energianvändningen och sedan upprätta en energiplan.

Energikartläggning som grund för din energiplan

Genom att göra en energikartläggning får du kunskap om företagets användning av energi och värme och kan identifiera de områden där du behöver arbeta vidare. Du kan se vad du kan effektivisera och hur mycket pengar du kan tjäna på det. En enkel kartläggning går att göra på egen hand. För ett större arbete kan du välja att anlita en konsultfirma som arbetar med energifrågor.

När kartläggningen är klar är nästa steg att göra en energiplan. Den beskriver tekniskt möjliga åtgärder, vilka åtgärder som eventuellt är orimliga att genomföra och vilka åtgärder du planerar att genomföra. För planerade åtgärder anger du när åtgärden ska utföras, vem som ansvarar för att den blir gjord, uppskattad energibesparing i kWh, och kostnad för åtgärden. En del åtgärder kan du göra genast utan att det kostar något, andra kräver investeringar och mer framförhållning.

Eftersom verksamheten kan förändras och det hela tiden händer nya saker på teknikområdet behöver energiplanen revideras efterhand.

För att komma igång med en enklare energikartläggning finns här en mall och vägledning:

Mall för energikartläggning och energiplan

Energikartläggning – Vägledning från Miljösamverkan Västra Götaland

Energimyndigheten har detaljerade dokument om att "Beställa och utföra energikartläggningar" inom olika typer av verksamheter. Dessa kan vara till hjälp både om du ska anlita en konsultfirma eller om du ska göra en mer noggrann kartläggning på egen hand.