Energieffektivisering för små och medelstora företag

Projektet Coacher för energi och klimat är avslutat, men små och medelstora företag är naturligtvis fortsatt välkomna att ta kontakt med den ordinarie energi- och klimatrådgivningen för att få råd kring att minska energianvändningen.

CEK, Coacher för energi och klimat, var ett projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet, finansierat av EU. Det syftade till att stötta små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) i att energieffektivisera genom att ge företagen tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg. Du som är intresserad av att minska energianvändningen får naturligtvis gärna ta kontakt med den ordinarie energi och klimatrådgivningen!