Energi- och klimatrådgivning

När du ska gå vidare med att minska miljöbelastning och energikostnader så kan energi- och klimatrådgivningen hjälpa dig. Frågorna till oss kan handla om allt som har med energi att göra.

Företag får energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningens framgångsrika företagssatsning fortsätter. Kostnadsfri rådgivning på plats erbjuds till små och medelstora företag i Göteborgs Stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Rådgivningen handlar om vilka energibesparande åtgärder som är intressanta för ert företag. Det kan ibland handla om större investeringar, men även små förändringar av vanor och rutiner kan ge bra resultat. Tillsammans resonerar vi kring företagets energianvändning och genomför en rundvandring i lokalerna för att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

EPBD2- ett EU-direktiv

Vi jobbar i linje med EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD2. Detta direktiv ställer krav på att EU:s medlemsstater ska verka för energieffektivisering i stora värme- och luftkonditioneringssystem som har högre installerad effekt än 20 kW respektive 12 kW. Undantag på dessa är fjärrvärme, elvärme och kylsystem som avser process- eller livsmedelskyla. Vi kan som opartiska energirådgivare tillsammans med företagaren diskutera olika möjligheter för konvertering till energisnålare alternativ.
​Ett gott exempel på detta arbete är Säve plantskola som gick från att värma sina växthus med oljepanna, till att bland annat installera luftvärmepumpar för att hålla det frostfritt för växterna.

Läs mer om hur Säve plantskola gjorde i artikeln Det började med ett brev

Föreläsningar

Ni kan vända er till oss om ni är intresserade av ett föredrag om energi. Kanske som en utbildning i samband med miljödiplomering eller bara för att öka energikunskapen bland personalen. Föreläsningarna anpassas efter gruppen och har ett lättsamt upplägg. Målet är att ge kunskap som kan användas både i arbetet och på fritiden. Föreläsningarna är kostnadsfria. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Insatsprojekt

Vi på energi- och klimatrådgivningen jobbar även med mer specifikt riktade satsningar, så kallade insatsprojekt.
​För 2017 var det belysning i bostadsrättsföreningar, och just nu är det fokus på solenergi och på laddstolpar för elbilar.
​Tack vare belysningsprojektet har vi kommit i kontakt med många engagerade styrelsemedlemmar som även varit intresserade av att installera solceller.
Dessa har vi nu även kunnat jobba vidare med och stötta dem i deras arbete med att ta in underlag och fakta inför en solcellsinstallation.
​En av dessa engagerade styrelser är BRF Bovieran på Öckerö som vi kom i kontakt med just via belysningsprojektet. Dessa har sedan i slutet av juni i år haft igång sin solcellsinstallation.

Läs mer: Boverian Hönö en riktig solskenshistoria

En annan bostadsrättsförening vi jobbat med är Brf Biskopsgården 3. De har fått mycket goda resultat av sitt arbete med belysningen i föreningens allmänna ytor.

Läs mer: Biskopsgården ett lysande exempel

Kontakta oss på energi- och klimatrådgivningen för kostnadsfri och opartisk rådgivning i att se över potentiella energisparåtgärder.