Energieffektivisering

Det finns många sätt att minska energianvändningen i ditt företag. Åtgärder kan ibland handla om stora investeringar, men även små förändringar av vanor och rutiner kan ge bra resultat.

När du ska gå vidare med att minska miljöbelastning och energikostnader så kan energi- och klimatrådgivningen hjälpa dig. Frågorna till oss kan handla om allt som har med energi att göra.

Alla typer av verksamheter, stora som små, är enligt miljölagstiftningen skyldiga att ha kunskap om sin påverkan på miljön, där energianvändningen är en viktig del. Verksamheterna är också skyldiga att hushålla med råvaror och energi. Men genom energieffektivisering kan du också spara pengar för ditt företag. Därför bör du kartlägga energianvändningen och sedan upprätta en energiplan.

Projektet Coacher för energi och klimat är avslutat, men små och medelstora företag är naturligtvis fortsatt välkomna att ta kontakt med den ordinarie energi- och klimatrådgivningen för att få råd kring att minska energianvändningen.