När behövs polistillstånd?

Ska du arrangera ett evenemang på offentlig plats måste du ha polistillstånd. Kom in med din ansökan i god tid, det underlättar för alla.

När måste jag söka polistillstånd?

Du behöver polistillstånd för att ordna ett evenemang på offentlig plats. När du ansöker bedömer polisen om du kan genomföra evenemanget samtidigt som trafik, allmän ordning och säkerhet kan garanteras. Det gäller de flesta aktiviteter som till exempel:

  • filminspelningar
  • reklamevent
  • löpartävlingar
  • torghandel
  • konserter och andra musikevenemang
  • demonstrationer

Fullständig ansökan ger snabbare svar!

Lämnar du in en så fullständig ansökan som möjligt till polisen i god tid har du större chans att få tillstånd. I menyn under Evenemang hittar du mycket information om vad du behöver tänka igenom för ditt evenemang och redovisa i din ansökan.

Behöver du komplettera ansökan efterhand gör du det till polisen. Tänk på att du inte kan göra kompletteringar hur sent som helst.

Hur ansöker jag?

Ansökan om tillstånd att använda allmän plats för offentlig tillställning, tillstånd för försäljning och liknande, gör du hos polisen. Gör ansökan skriftligen och i god tid före evenemangets start. Kontakta polisen för närmare information om vilka uppgifter som ska lämnas för just ditt evenemang. Läs mer om Tillstånd för allmän sammankomst på polisen.se Du skickar också in din ansökan till polisen.

Vad händer när jag lämnat in min ansökan?

Polisen samråder med oss i kommunen innan de beviljar tillstånd. Innan de lämnar tillstånd skickar de därför din ansökan på remiss till trafikkontoret i Göteborgs Stad. Trafikkontoret samråder i sin tur med andra berörda förvaltningar i staden, med undantag av miljöförvaltningen som också får remissen direkt från polisen.

Trafikkontorets uppgift är att bedöma hur evenemanget påverkar framkomligheten för trafiken, de kringboende, företagare i närområdet och att stämma av förutsättningarna med andra förvaltningar, bolag och myndigheter. Enligt ordningslagen kan staden ställa särskilda villkor för olika evenemang eller säga nej till att upplåta offentlig plats för evenemang. Demonstrationer har du enligt grundlagen alltid rätt att genomföra, men av ordningsskäl inte alltid på just den eller de platser du önskar.

När alla berörda förvaltningar och bolag har fått yttra sig meddelar polisen om du får tillstånd eller inte, och om det är några särskilda förutsättningar eller krav som ställs på dig som arrangör för att du ska kunna genomföra evenemanget.