Tomter för verksamheter

Vill du flytta eller starta verksamhet i Göteborg kan du själv söka efter ledig mark. Kommunen har mark som är klar för etablering av verksamheter inom olika områden och för olika användning.

Business Region Göteborg (BRG) hjälper dig som vill etablera eller utöka ditt företag i Göteborgsregionen. Letar du efter rätt plats för ditt företag kan du använda dig av vår geografiska informationsdatabas, som har både ett investera- och ett planeraperspektiv.

I Göteborg finns det olika verksamhetsområden som är lediga för etablering. Här kan du anmäla ditt intresse för tomt för verksamhet i Göteborg direkt på webben. Om du behöver hjälp att hitta rätt lösning för ditt företag kan du vända dig till Göteborgs Stads fastighetskontor.

Här kan du läsa om hur du gör om du är intresserad av att friköpa en tomt.

Du kan få arrendera (hyra) kommunens mark genom olika slags arrenden. Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden. För dig som företagare kan det handla om parkeringsplatser, reklamskyltar, båtplatser eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Göteborgs Stad erbjuder dig möjligheter att etablera ditt företag eller din verksamhet i Göteborg. Vårt mål är att skapa en stark och hållbar tillväxt, många arbetstillfällen och ett mångsidigt och rikt näringsliv i regionen.

I Göteborg finns det olika verksamhetsområden som är lediga för etablering. Här får du mer information om de områden som finns, och du kan även anmäla ditt intresse.