Verksamhetsområden i Göteborg

I Göteborg finns det olika verksamhetsområden som är lediga för etablering. Här får du mer information om de områden som finns, och du kan även anmäla ditt intresse.

De verksamhetsområden som är lediga för etablering hittar du i Business Region Göteborgs markdatabas. Vill du anmäla ditt intresse för etablering i Göteborg så kan du göra det direkt på webben på sidan

Intresseanmälan för tomt för verksamhet.

Hit kan du vända dig

Om du behöver hjälp att hitta rätt lösning för ditt företag kan du vända dig till Göteborgs Stads fastighetskontor. Vi har ägarrollen när det gäller kommunal mark i Göteborg. Vi planerar och deltar även i planeringen av områden som ska användas för handels-, kontors-, industri- och logistikverksamhet. Vi samarbetar med kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Du kan även vända dig till Business Region Göteborg, som hjälper dig och ditt företag.