Områden för framtida etablering

Göteborgs Stad erbjuder dig möjligheter att etablera ditt företag eller din verksamhet i Göteborg. Vårt mål är att skapa en stark och hållbar tillväxt, många arbetstillfällen och ett mångsidigt och rikt näringsliv i regionen.

Vissa platser är centrala för Göteborgs framtida utveckling

I översiktsplanen för Göteborg har kommunen bedömt att ett antal platser är centrala för stadens framtida utveckling. Handeln har utvecklats kraftigt och tanken är att framtida etableringar av handel ska ske nära de handelsområden som redan finns. På så sätt kan vi minska konkurrerande markförfrågningar och underlätta trafikplaneringen.

Mindre industrier behöver nya ytor

Det finns ett stort behov av nya platser för mindre industrier och liknande verksamheter. Det är viktigt att lägga arbetsplatser med många anställda centralt eller där det finns bra kollektivtrafik. På så sätt minskar beroendet av bil för resor till arbetet. De verksamheter som kräver stora ytor men har få anställda, kan placeras i utkanterna av staden. När verksamheter i de centrala delarna av staden utökas, måste näringslivet expandera genom att mer intensivt utnyttja de ytor som är lediga.

Hög tillgänglighet till kunskapsintensiva företag

I översiktsplanen visar stadsbyggnadskontoret att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen bör finnas i stadens centrala delar och i de strategiska knutpunkterna (City, Backaplan, Frölunda torg, Gamlestaden och Angereds centrum). För att Göteborg och regionen ska fortsätta sin positiva ekonomiska utveckling måste det vara enkelt att ta sig till dessa tjänsteföretag.

För information om pågående plan- och byggprojekt, besök e-tjänsten:

Aktuella plan- och byggprojekt i Göteborg

Information om ledig mark för etablering

Vill du ha information om mark som är klar för etablering? Då kan du kontakta fastighetskontoret, som erbjuder näringslivet mark genom försäljning, tomträtt eller arrende. Fastighetskontoret startar även upp arbetet med detaljplaner för nya verksamhetsområden. Du kan också vända dig till Business Region Göteborg, som kan hjälpa dig med frågor rörande mark och lokaler.

Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med andra berörda förvaltningar, tagit fram rapporten "Planera för verksamheter". Där kan du få vägledning när du ska etablera din verksamhet i Göteborg. Du hittar rapporten nedan.

Filer och dokument