Intresseanmälan - Tomt för verksamhet

Du är 1% klar med din anmälan

Steg 1 av 4 Påbörjat

Intresseanmälan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Beskriv verksamheten

Steg 2 av 4 Ej påbörjat

Beskriv önskemål

Steg 3 av 4 Ej påbörjat

Sökande företag

Steg 4 av 4 Ej påbörjat

Kontaktuppgifter