Hitta mark i regionen

Business Region Göteborg (BRG) hjälper dig som vill etablera eller utöka ditt företag i Göteborgsregionen. Letar du efter rätt plats för ditt företag kan du använda dig av vår geografiska informationsdatabas, som har både ett investera- och ett planeraperspektiv.

Söker du ledig mark i regionen?

I Business Region Göteborgs databas Mark för näringslivet kan du se vilken mark i Göteborgsregionen som är ledig i dag och under den kommande femårsperioden. Databasen fungerar som inkörsport för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

Förutom att hjälpa dig hitta rätt läge för ditt företag, gör databasen det möjligt att analysera näringslivets behov av mark på ett nytt sätt. Databasen hjälper oss att skapa bättre lösningar för framtiden, så att ditt företag och övriga näringsliv kan utvecklas i samspel med infrastruktur, boende och miljö.

Söker du tomt för din verksamhet i Göteborg?

Du kan själv hitta ledig etableringsklar mark och lämna intresseanmälan för tomt för verksamhet. Du hittar ledig etableringsklar mark på sidan Verksamhetsområden Göteborg. Det är fastighetskontoret som hanterar tomter för verksamhet i Göteborg.

Söker du lokaler i regionen?

Business Region Göteborg har ett långvarigt och väl utvecklat samarbete med fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen. Därför har vi goda möjligheter att hjälpa dig och ditt företag att hitta just det läge och den mark eller de lokaler som behövs. Här får du mer information om att hitta lokaler i regionen.

Business Region Göteborg kan hjälpa ditt företag

Business Region Göteborg erbjuder kostnadsfria och skräddarsydda lösningar för dig som vill etablera ditt företag, utöka din verksamhet, flytta eller rekrytera. Vi arbetar under sekretess och helt utifrån dina unika behov. 

Business Region Göteborg förmedlar och förenklar dina kontakter när du ska etablera och investera i regionen. Vi är "din dörr in" till

  • mark och lokaler
  • affärskontakter
  • rekrytering och kompetens
  • kvalificerade rådgivare
  • myndigheter och andra organisationer
  • relocation service
  • internationella skolor.

Så här kontaktar du oss

Vänd dig till någon av kontaktpersonerna i de 13 kommuner som utgör Business Region Göteborg, om du behöver hjälp eller har frågor.