Friköp av tomträtt med flerbostadshus eller kommersiell verksamhet

Här kan du läsa om hur du gör om du är intresserad av att friköpa en tomt.

Friköp av tomträtt för flerbostadshus och kommersiell verksamhet