Tekniska krav och anvisningar för dig som bygger lokaler åt Göteborgs Stad

När du som entreprenör och konsult ska utföra arbeten i lokaler som förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden eller bostäder med särskild service, ska du följa lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA). Anvisningar och mallar är sorterade efter teknikområden.

Här hittar du tekniska krav och anvisningar