Ansök om markanvisning

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark direkt på webben. Här får du veta hur du gör en ansökan.

Information och regler

Så här gör du

  1. Gå in i tjänsten Markanvisningar och titta om det finns några som är öppna för ansökan
  2. När du hittar ett markanvisningsområde som du är intresserad av och som är öppet för ansökan kan du lämna en ansökan.

  3. I processtegen till höger på sidan finns kraven specificerade för markanvisningen. När du tagit del av all information ska du fylla i det digitala formuläret. För varje specifikt markanvisningsområde finns det ett digitalt formulär på sidan, där du fyller i dina uppgifter. När det gäller markanvisningstävlingar så ska oftast handlingarna skickas in per post. Se adress i sidfot på denna sida om inte annat anges. Du har också möjlighet att mejla in material som eventuellt inte ryms inom 55 Mb. Mejla handlingarna till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Ange alltid referensnummer om det finns ett sånt för markanvisningen.

  4. Klicka på Skicka om du skickar in handlingar digitalt. Om det är en markanvisningstävling skickar du in alla handlingar per post enligt de anvisningar som ställs för aktuell tävling.

Göteborgs Stads fastighetskontor och Älvstranden Utvecklings AB hör sedan av oss till dig när vi sammanställt de ansökningar som kommit in.