Ansvar för marken i Göteborg

Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

Det är fastighetskontoret som ansvarar för att erbjuda olika verksamheter mark genom försäljning, tomträtt eller arrende. Fastighetskontoret tar även initiativet till nya detaljplaner för bostäder, industri-, handels-, kontors- eller logistikanvändning på den kommunägda marken.

Älvstranden Utveckling AB  ansvarar för utvecklingen av Frihamnen, Lindholmen, Skeppsbron, Masthugget och Gullbergsvass.

Du kan även vända dig till Business Region Göteborg, som hjälper dig att etablera din verksamhet i hela Göteborgsregionen.