Markanvisningar

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark direkt på webben. Här får du veta hur du gör en ansökan.

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande finns nu i två versioner 1.0 från 2009 och gäller för pågående markanvisningar och 2.0 som är en reviderad version som fastighetsnämnden fastställde 2017-11-27.

Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.