Markanvisningar

Ansök om markanvisning

Fastighetskontoret har sedan 2020 ändrat sitt arbetssätt med markanvisningar. Istället för att ett större antal markanvisningar släpps till marknaden i ett tidigt skede har fokus lagts på att få fram fler projekt med positiva planbesked.

Miljöanpassat byggande

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande finns nu i två versioner 1.0 från 2009 och gäller för pågående markanvisningar och 2.0 som är en reviderad version som fastighetsnämnden fastställde 2017-11-27.

Ansvar för marken i Göteborg

Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.