Paviljongvägen 80 , 343 kvm

Lokalinformation
Byggnad om ca 340 kvm ledig för förhyrning. Tidigare nyttjats som förskola men byggnaden skulle kunna hysa andra aktörer, dock är det inte möjligt att endast hyra en del av ytan. Utöver nämnda storlek tillkommer källare om 84 kvm.
Enligt gällande detaljplanär byggnaden märkt Q & k1. Q står för Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. K1 står för Underhåll och ändring av byggnad ska utföras varsamt och anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde, arkitektoniska egenart och omgivningen karaktär. VI är öppna för att diskutera den framtida användningen, dock kommer ny användning att kräva nytt bygglov där det inte är helt givet vad som uppfyller användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden.
Byggnaden uppfördes i början av 1910-talet som Överläkarens bostadshus. Den fungerade som bostadshus fram till 1960-talet då den byggdes om för att hyra kontor och undervisningslokaler. Fritidsokaler blev byggnaden 2016.
Omgivning och kommunikationer
Sanatorieområdet är under utveckling med mycket bebyggelse och byggnaden ligger med fina omgivningar i parken.
Välkommen att kontakta uthyraren för mer information och visning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Paviljongvägen 80

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

Lokaler för korttidshyra

Hittar du inte vad du letar efter? Till Lokaler för korttidshyra