Lokaler för korttidshyra

Här finns lokaler för uthyrning i fastigheter som står på mark som på lång sikt ska användas för byggande av bostäder, vägar med mera. Lokalerna hyrs därför ut under kortare tidsperioder i väntan på politiska beslut om slutlig användning.

Lokaler och hyresperioder

Eftersom lokalerna hyrs ut under kortare perioder kan du ha möjlighet att hyra lokal till exempel årsvis. Normalt sett hyrs lokaler annars ut på perioder om minst tre år. Hör av dig till oss så diskuterar vi villkoren.

Så bedömer vi de som vill hyra av oss:

  • Vi kontrollerar så att det inte finns några betalningsanmärkningar
  • Vi kontrollerar företagets ekonomi och kan kräva deposition eller borgensförbindelse
  • Vi kan be om referenser från tidigare hyresvärdar
  • Vi kan även väga in andra faktorer, som att verksamheten ska passa in i övriga mixen av verksamheter som finns i byggnaden

Mer om fastighetskontorets verksamheter kan du läsa här

Paviljongvägen 80 , 343 kvm

Lokalinformation
Byggnad om ca 340 kvm ledig för förhyrning. Tidigare nyttjats som förskola men byggnaden skulle kunna hysa andra aktörer, dock är det inte möjligt att endast hyra en del av ytan. Utöver nämnda storlek tillkommer källare om 84 kvm.

Enligt gällande detaljplanär byggnaden märkt Q & k1. Q står för Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. K1 står för Underhåll och ändring av byggnad ska utföras varsamt och anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde, arkitektoniska egenart och omgivningen karaktär. VI är öppna för att diskutera den framtida användningen, dock kommer ny användning att kräva nytt bygglov där det inte är helt givet vad som uppfyller användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden.

Byggnaden uppfördes i början av 1910-talet som Överläkarens bostadshus. Den fungerade som bostadshus fram till 1960-talet då den byggdes om för att hyra kontor och undervisningslokaler. Fritidsokaler blev byggnaden 2016.

Omgivning och kommunikationer
Sanatorieområdet är under utveckling med mycket bebyggelse och byggnaden ligger med fina omgivningar i parken.

Välkommen att kontakta uthyraren för mer information och visning.

Telefon
031-368 13 09
Besöksadress
Paviljongvägen 80
Postadress
Box 2258
403 14 Göteborg
Kontakt
Kristoffer Tedenhag