Lokaler för verksamhet

Letar du efter nya lokaler för din verksamhet? Här är några vägar för att hitta dem:

Hitta lokaler i regionen

Söker du lokal för din verksamhet? På Business Region Göteborgs webbplats kan du söka efter lediga lokaler i Göteborgsregionen. Det finns även en markdatabas, där du kan söka efter ledig mark för din verksamhet.

Lokaler för uthyrning

Här finns lokaler för uthyrning i fastigheter som står på mark som på lång sikt ska användas för byggande av bostäder, vägar med mera. Lokalerna hyrs därför ut under kortare tidsperioder i väntan på politiska beslut om slutlig användning.