Etableringsservice

Behöver du hjälp med det praktiska när ditt företag ska nyetablera i Göteborgsregionen? Göteborgs stads näringslivskontor – Business Region Göteborg – erbjuder en enkel och trygg etableringsprocess i Göteborgsregionen.

Till Business Region Göteborg