Etablering, mark och lokaler

Letar du efter mark där du kan starta upp din nya verksamhet? Eller behöver du kanske utvidga eller flytta din nuvarande verksamhet? Här kan du hitta lokaler och mark som är klara för etablering inom olika verksamhetsområden.

Behöver du hjälp med det praktiska när ditt företag ska nyetablera i Göteborgsregionen? Göteborgs stads näringslivskontor – Business Region Göteborg – erbjuder en enkel och trygg etableringsprocess i Göteborgsregionen.

Information om kartor, mätning och lantmäteri hittar du här.

Information om kommunens planarbete hittar du här.

Du hittar information om föroreningar i mark, samt när och hur du ska anmäla sådana markarbeten under Miljö- och hälsoskydd.

När du som entreprenör och konsult ska utföra arbeten i lokaler som är förskolor, grund- och gymnasieskolor, äldreboenden eller bostäder med särskild service, ska du följa lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA). Alla våra anvisningar och mallar är sorterade efter teknikområden.