Etablering, mark och lokaler

Letar du efter mark där du kan starta upp din nya verksamhet? Eller behöver du kanske utvidga eller flytta din nuvarande verksamhet? Här kan du se när det finns lokaler och mark som är klara för etablering inom olika verksamhetsområden.

Mark- och projektplanering i tidiga skeden

För att skapa en hållbar stad planerar Göteborgs Stad för utvecklingen av olika markområden i tidiga skeden. Den strategiska markplaneringen är vägledande för vilka områden som prioriteras i stadsutvecklingen utifrån stadens samlade behov och de politiska uppdragen. Här hittar du mer om vad det innebär och vilka markområden som är aktuella för utveckling 2022.

Etableringsservice

Behöver du hjälp med det praktiska när ditt företag ska nyetablera i Göteborgsregionen? Göteborgs stads näringslivskontor – Business Region Göteborg – erbjuder en enkel och trygg etableringsprocess i Göteborgsregionen.

Kartor, mätning och lantmäteri

Information om kartor, mätning och lantmäteri hittar du här.

Kommunens planarbete

Information om kommunens planarbete hittar du här.

Föroreningar i mark, vatten och byggnader

Du hittar information om föroreningar i mark, samt när och hur du ska anmäla sådana markarbeten under Miljö- och hälsoskydd.

Tekniska krav och anvisningar för dig som bygger lokaler åt Göteborgs Stad

När du som entreprenör och konsult ska utföra arbeten i lokaler som förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden eller bostäder med särskild service, ska du följa lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA). Anvisningar och mallar är sorterade efter teknikområden.