Fakta och statistik för företagare

Göteborgsregionen är i full gång med sitt största utvecklingssprång i modern historia inom stadsutveckling och infrastruktur med 105 000 nya bostäder och 120 000 nya jobb. Här kan du hålla dig uppdaterad om hur det går, vad som är på gång och hur det kan komma att påverka dig som företagare.

Trafiken i Göteborg

Göteborg förändras. Trafiken ska anpassas till nya förutsättningar och nya krav. På Göteborgs stads trafikinformationssidor kan du hålla dig uppdaterad om läget just nu och vad som är planerat.

Stadsutveckling

Göteborgs stad ska växa med nära en tredjedel till 2035. Många byggprojekt är redan igång. På stadsutvecklingswebben kan du följa arbetet och se vad som är på gång i ditt närområde.

Uppdaterad fakta och statistik om Göteborgsregionen

Göteborgs stads näringslivskontor, Business Region Göteborg, erbjuder en rapportbank med uppdaterad fakta och statistik, konjunkturrapporter, företagarrapporter, klusteranalyser, arbetslöshetsrapporter och mycket mer.

Till Business Region Göteborg