Till sidans huvudinnehåll

Så mycket köper Göteborgs Stad av mindre företag

En majoritet av alla leverantörer till Göteborgs Stad är små och medelstora företag, SME. Små och medelstora företag utgör 92 procent av leverantörerna för stadens samlade inköp. De står för 53 procent av den totala spenden i Göteborgs Stad.

De flesta leverantörer är små och medelstora företag

Göteborgs Stad strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag har möjlighet att leverera sina varor och tjänster till stadens verksamheter. Vi har sedan 2010 följt utvecklingen av fördelningen i storlek på våra leverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag.

Sedan 2020 är att det inköps- och upphandlingsförvaltningen som genomför analysen och har full tillgång till all metod och dataunderlag. I och med ett förbättrat underlag, bland annat genom spendrapporten, kan även uppföljning göras utifrån stadens samlade inköp.

Göteborgs Stad behöver många olika leverantörer

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling säger att vi ska möjliggöra för små och medelstora företag att delta i anbud. Vi ska också sträva efter en bred leverantörsbas.

Små och medelstora företag klassificeras utifrån antal anställda och nettoomsättning eller balansomslutning. Företag med upp till 249 anställda, med en nettoomsättning på upp till 50 miljoner Euro och en balansomslutning upp till 43 miljoner Euro räknas som litet eller medelstort. Göteborgs Stad använder Europeiska kommissionens definition av små och medelstora företag.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om sidan så kan du kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}