Till sidans huvudinnehåll

Så mycket köper Göteborgs Stad


Under 2022 gjorde Göteborgs Stad inköp för 26,8 miljarder kronor. Det visar årets rapport över våra samlade inköp från externa leverantörer. Här hittar du hela rapporten över vår så kallade spend. Med "spend" menas merparten av de utbetalningar som görs till leverantörer i samband med inköp.

Så mycket köpte Göteborgs Stad 2022

Totalt köpte Göteborgs Stad varor och tjänster för 26,8 miljarder kronor under 2022. Den totala externa spenden ökade något jämfört med föregående år. Spendvolymen från större investeringar har minskat men vägs upp av högre spend kopplad till drift. Både antalet fakturor och antalet leverantörer har ökat jämfört med 2021.

Årlig spendrapport 

Varje år tar Göteborgs Stad fram en rapport över inköpen av varor och tjänster som gjorts. En så kallad spendrapport. Syftet är att sammanställa och skapa en överblick över alla samlade inköp för att veta vad vi köper och av vilka. Spendrapporten ligger till grund för att kunna arbeta strategiskt med inköp

Rapport över Göteborgs Stads samlade inköp under år 2022

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}