Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Bli utförare av daglig verksamhet

Vill du bli utförare i Göteborgs Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet. Här får du veta mer om vad som krävs och hur du ansöker.

Informationsmöten inför ansökan

På informationsmötet för dig som vill bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS får du veta hur du kan förbereda dig inför en ansökan och vilka krav som ställs. Du kan också ställa frågor till oss.

Ansök om att bli utförare

Som utförare ska du uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Vi ser gärna utförare med olika profiler. Är du intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad ansöker du här.

Relaterad information

Äldre kvinna ser på teve.

Intresserad eller redan godkänd?

Då är du välkommen till sidan för dig som är intresserad eller redan godkänd utförare inom Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV - Lagen om valfrihetssystem. Här finns användbara länkar och samlad information som stöd i ditt uppdrag. (goteborg.se/godkandutforare)

Relaterad information

Redovisa ditt systematiska kvalitetsarbete

I samband med din ansökan kommer enheten för kontrakt och uppföljning att kalla till ett möte då du ska redovisa ett fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och beskriva dess tillhörande processer och rutiner. (socialstyrelsen.se)

Hitta LOV-uppdrag

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige. (upphandlingsmyndigheten.se)

${loading}