Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Så fungerar inköp och upphandling i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad köper varor och tjänster för 29,2 miljarder kronor varje år. Förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad bestämmer självständigt över sin ekonomi och sina inköp. Här får du som leverantör en överblick av vad du behöver veta när du gör affärer med det offentliga.

Det offentliga som kund

Alla företag ska kunna erbjuda sina varor och tjänster på lika villkor, med offentlig sektor som kund. Därför ska offentliga avtal följa de lagar och principer som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina inköp. Du som vill bli leverantör till offentlig sektor behöver ha baskunskap om det regelverket.

Runt 40 procent av alla offentliga avtal i Sverige är så kallade ramavtal. Ramavtal tecknas om beställaren har ett återkommande behov av en vara eller tjänst, som upphandlas ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

När ramavtal finns för en vara eller tjänst behöver myndigheten inte göra en ny upphandling varje gång behov av varan eller tjänsten finns, utan kan beställa från ramavtalet. Ramavtalet avgör vad och av vem beställaren får handla under avtalstiden, som ofta löper under två till fyra år.

Läs mer om olika avtalsformer för offentliga avtal på Upphandlingsmyndigheten.

Göteborgs Stad som kund

Göteborgs Stad består av ett tjugotal förvaltningar och ett fyrtiotal bolag. Var och en av dessa organisationer bestämmer över sin egen ekonomi och gör sina egna inköp. För dig som leverantör innebär det att Göteborgs Stad inte är en kund utan många. Du kan ha olika avtal med olika förvaltningar och bolag parallellt. Tillsammans står de lokala avtalen för den största delen, cirka tre fjärdedelar, av Göteborgs Stads samlade inköp.

Läs mer om vilka upphandlingar som just nu annonseras av Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommuner och kommunalförbund på Upphandlingar.nu

Gemensamma avtal

Den sista fjärdedelen står våra gemensamma avtal för. Inköps- och upphandlingsförvaltningen i Göteborgs Stad, ser till att det finns gemensamma avtal för de varor och tjänster som kommunens många verksamheter behöver. Det kan till exempel vara livsmedel, kontorsmaterial och möbler. Även andra kommuner och kommunalförbund i Göteborgsregionen kan ansluta sig de gemensamma avtalen. 

Här hittar du Göteborgs Stads planerade gemensamma upphandlingar.


Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om innehållet på den här sidan så kan du kontakta förvaltningen för inköp och upphandling.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

Fler kontaktuppgifter

Göteborgs Stad har en decentraliserad organisation för inköp och upphandling. Har du frågor om lokala inköp och avtal, klicka på respektive förvaltning och bolag för kontaktuppgifter:

Kommunens organisation
${loading}