Till sidans huvudinnehåll

Så fungerar inköp och upphandling i Göteborgs Stad


Göteborgs Stad köper varor och tjänster för över 26 miljarder kronor varje år. Förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad bestämmer självständigt över sin ekonomi och sina inköp. Här får du som leverantör en överblick av vad du behöver veta när du gör affärer med det offentliga.

Det offentliga som kund

Alla företag ska kunna erbjuda sina varor och tjänster på lika villkor, med offentlig sektor som kund. Därför ska offentliga avtal följa de lagar och principer som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina inköp. Du som vill bli leverantör till offentlig sektor behöver ha baskunskap om det regelverket.

Runt 40 procent av alla offentliga avtal i Sverige är så kallade ramavtal. Ramavtal tecknas om beställaren har ett återkommande behov av en vara eller tjänst, som upphandlas ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

När ramavtal finns för en vara eller tjänst behöver myndigheten inte göra en ny upphandling varje gång behov av varan eller tjänsten finns, utan kan beställa från ramavtalet. Ramavtalet avgör vad och av vem beställaren får handla under avtalstiden, som ofta löper under två till fyra år.

Läs mer om olika avtalsformer för offentliga avtal på Upphandlingsmyndigheten.

Göteborgs Stad som kund

Göteborgs Stad består av ett tjugotal förvaltningar och ett fyrtiotal bolag. Var och en av dessa organisationer bestämmer över sin egen ekonomi och gör sina egna inköp. För dig som leverantör innebär det att Göteborgs Stad inte är en kund utan många. Du kan ha olika avtal med olika förvaltningar och bolag parallellt. Tillsammans står de lokala avtalen för den största delen, cirka tre fjärdedelar, av Göteborgs Stads samlade inköp.

Läs mer om vilka upphandlingar som just nu annonseras av Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommuner och kommunalförbund på Upphandlingar.nu

Gemensamma ramavtal

Den sista fjärdedelen står våra gemensamma ramavtal för. Förvaltningen för inköp och upphandling, som är Göteborgs Stads inköpscentral, ser till att det finns gemensamma ramavtal för de varor och tjänster som kommunens många verksamheter behöver. Det kan till exempel vara livsmedel, kontorsmaterial och möbler. Även andra kommuner och kommunalförbund i Göteborgsregionen kan ansluta sig de gemensamma ramavtalen. 

Läs mer om inköpscentralens planerade ramavtalsupphandlingar.


Kontakta förvaltningen för inköp och upphandling

Har du synpunkter eller frågor om innehållet på den här sidan så kan du kontakta förvaltningen för inköp och upphandling.

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen inköp och upphandling", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

Fler kontaktuppgifter

Göteborgs Stad har en decentraliserad organisation för inköp och upphandling. Har du frågor om lokala inköp och avtal, klicka på respektive förvaltning och bolag för kontaktuppgifter:
${loading}