Till sidans huvudinnehåll

Sysselsättningskrav i upphandlingar


Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn. Här kan du läsa om processen från upphandling till anställning.

Social hänsyn som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i upphandling innebär att man använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Det kan handla om att ställa krav på stadens leverantörer att anställa personer som behöver kommunens hjälp att närma sig arbetsmarknaden. Antingen genom praktik eller direkt till arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.

Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Stödfunktionen på Inköp och upphandling fungerar som ett nav i detta samarbete och är till för att ge dig stöd i processen.

Vi använder oss av företagskontakten som skapas i och med en upphandling för att diskutera rekrytering- och anställningsbehov. Vi hjälper då arbetssökande som är behov av kommunens hjälp att närma sig arbetsmarknaden. Vi har även ett nätverk inom staden där flera verksamheter som arbetar med arbetssökande ingår.

Vi ställer sysselsättningskrav i upphandlingar för att våra leverantörer ska anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, i samband med uppdrag för oss. Det gör vi för att våra inköp ska bidra till en hållbar arbetsmarknad i Göteborg.

Så går rekryteringen till

Vår process brukar se ut enligt följande:

 1. Leverantören berättar om arbetet och arbetsuppgifterna.
 2. Vi letar kandidater och tar fram personer som vi tror på.
 3. Leverantören träffar personerna och väljer vem man vill gå vidare med.
 4. Många personer har möjlighet att börja med praktik som en introduktion innan anställning. Den eventuella praktiken inför anställning pågår under en individuellt anpassad period och avstämning görs under hela perioden.
 5. Praktiken övergår sedan till anställning. Anställningsformen kan bland annat vara visstidsanställning eller yrkesorienteringspraktik. Leverantören väljer anställningsform.

Det här kan du som leverantör få hjälp med

 Vi hjälper dig med rekryteringen och att hitta lämpliga kandidater. Det är dock alltid du som tar fram en kravprofil och slutligen beslutar om vem som ska anställas. Som leverantör får du hjälp med:

 • Möte med stödfunktionen där modellen förklaras
 • Stöd i att ta fram ett önskat rekryteringsunderlag
 • Rustning och ett första urval med en eller flera kandidater
 • En eventuell rekryteringsträff om fler önskas anställas
 • Ansökan av subventioner såsom lönebidrag etcetera
 • En personlig kontakt med en rekryterare
 • Testa en kandidat under en period med försäkring och ersättning från Göteborg Stad

Så börjar du med social hänsyn

Upphandlingsmyndigheten  kan du läsa om hur upphandling generellt kan används för att öka sysselsättningen. Du kan även kontakta oss och ta del av de kravställningar som stödfunktionen för social hänsyn tagit fram för Göteborgs förvaltningar och bolag.

Kontakta stödfunktionen för social hänsyn

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}