Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Sysselsättningskrav i upphandlingar


Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn. Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av stadens arbete för att skapa en öppen och jämlik stad.

Vad är social hänsyn?

Social hänsyn i upphandling innebär att man använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Avsikten är att ställa krav på stadens leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att närma sig arbetsmarknaden. Antingen genom praktik eller direkt till arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.

Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Stödfunktionen på Inköp och upphandling fungerar som ett nav i detta samarbete och är till för att ge dig stöd i processen.

Vi använder oss av företagskontakten som skapas i och med en upphandling för att diskutera rekrytering- och anställningsbehov och vi hjälper arbetssökande som är behov av kommunens hjälp att närma sig arbetsmarknaden. Vi har även ett nätverk inom staden där flera verksamheter som arbetar med arbetssökande ingår.

Hur går rekryteringen till?

Är ni behov av personal så hjälper stödfunktionen gärna till. Både med rekrytering och under anställningsperioden. Vi arbetar mot hela Göteborg tillsammans med personer som står nära arbetsmarknaden. Samtidigt samarbetar vi både inom och utanför Göteborg för att nå så många arbetslösa som möjligt att matcha.

Vår process brukar se ut enligt följande:

 1. Leverantören berättar om arbetet och arbetsuppgifterna.
 2. Vi letar kandidater och tar fram personer som vi tror på.
 3. Leverantören träffar personerna och väljer vem man vill gå vidare med.
 4. Många personer har möjlighet att börja med praktik som en introduktion innan anställning. Den eventuella praktiken inför anställning pågår under en individuellt anpassad period och avstämning görs under hela perioden.
 5. Praktiken övergår sedan till anställning. Anställningsformen kan bland annat vara visstidsanställning eller yrkesorienteringspraktik. Leverantören väljer anställningsform.

Vad kan du som leverantör få hjälp med?

Det finns en stödfunktion i Göteborgs Stad som hjälper leverantörer i rekryteringsprocessen. Funktionen består av förvaltningen för inköp och upphandling samt Arbetsmarknad och vuxenutbildningen. Vi hjälper dig med rekryteringen och att hitta lämpliga kandidater. Det är dock alltid du som tar fram en kravprofil och slutligen beslutar om vem som ska anställas. Som leverantör får du hjälp med:

 • Möte med stödfunktionen där modellen förklaras
 • Stöd i att ta fram ett önskat rekryteringsunderlag
 • Rustning och ett första urval med en eller flera kandidater
 • En eventuell rekryteringsträff om fler önskas anställas
 • Ansökan av subventioner såsom lönebidrag etcetera
 • En personlig kontakt med en rekryterare
 • Testa en kandidat under en period med försäkring och ersättning från Göteborg Stad

Så börjar du med social hänsyn

Upphandlingsmyndigheten  kan du läsa om hur upphandling generellt kan används för att öka sysselsättningen. Du kan även kontakta oss och ta del av de kravställningar som stödfunktionen för social hänsyn tagit fram för Göteborgs förvaltningar och bolag.

Kontakta stödfunktionen för social hänsyn

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen inköp och upphandling", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}