Till sidans huvudinnehåll

Socialt ansvarsfull upphandling


Göteborgs Stad ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar och tjänster när det anses behövas enligt lag. Vi arbetar även med att öka andelen upphandlingar som är reserverade för leverantörer som stöttar människor som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetsrättsliga villkor

Göteborgs Stad ställer arbetsrättsliga villkor i de upphandlingar som innebär en risk för att människor får dåliga arbetsvillkor eller får sina rättigheter kränkta. Beroende på vilken upphandling och vilken bransch det handlar om så kan kraven se olika ut. 

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

Göteborgs Stad ställer arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner i de upphandlingar som medför en risk för dåliga arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter i leveranskedjorna av de varor som upphandlas. Syftet med att ställa dessa villkor är att så långt som möjligt kunna säkerställa att varor som upphandlas är producerade under schyssta förhållanden, i hela leveranskedjorna. Villkoren finns med i de flesta varuupphandlingar där varorna som levereras produceras utanför Sverige.

Förutom ILO:s kärnkonventioner pekar även villkoren på andra internationella riktlinjer som exempelvis FN:s Global Compact och FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter. Beroende på branschens mognadsgrad ställs villkoren på olika nivåer, tillsammans med villkor om att leverantörerna ska ha rutiner för spårbarhet av sina produkter.

Leverantörerna i berörda upphandlingar ska ha rutiner på plats för att kunna identifiera risker, ha kontroll på sina leveranskedjor och kunna vidta åtgärder om brister upptäcks.

Läs mer om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor hos Upphandlingsmyndigheten.

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Göteborgs Stad ställer arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal om det finns risk för dåliga arbetsförhållanden i upphandlingar där arbete utförs inom Sverige. Syftet med villkoren är att motverka snedvridning av konkurrensen genom social dumpning. Det vill säga att leverantörer som erbjuder sin anställda skäliga arbetsvillkor inte ska bli utkonkurrerade av oseriösa aktörer.

Arbetsrättsliga villkor utgår från aktuell branschs kollektivavtal som är framförhandlat av arbetsmarknadens parter. Villkoren innebär inte att leverantörerna måsta ha tecknat kollektivavtal nivåer rörande lön, semester och arbetstid ska vara kollektivavtalsenliga.

Villkoren innebär inte att leverantörerna måste ha tecknat kollektivavtal, men de måste minst erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga nivåer vad gäller lön, semester och arbetstid.

Leverantörer kan bli uppföljda av Göteborgs Stad eller av en av staden utsedd oberoende konsult. På Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om hur arbetsrättsliga villkor ställs i upphandling.

Social hänsyn genom sysselsättning

Upphandling kan framgångsrikt användas som verktyg för att öka sysselsättningen i samhället. Vi gör det genom att ställa krav på sysselsättningskrav i upphandlingar.

Reserverad upphandling

Reserverad upphandling innebär att en upphandlande myndighet har möjlighet att särbehandla vissa typer av organisationer positivt. Det gäller organisationer som har ett verksamhetssyfte som på olika sätt gynnar samhället. Exempelvis sociala företag som arbetar med att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att få en meningsfull sysselsättning.

Göteborgs Stad vill öka andelen reserverade upphandlingar, vilket innebär att staden försöker hitta möjligheter att reservera hela, eller delar av, upphandlade kontrakt till leverantörer som antingen har social och yrkesmässig integration som främsta verksamhetssyfte, eller i vissa typer av upphandlingar ett bredare allmännyttigt syfte. Genom att underlätta för dessa organisationer att göra affärer med Göteborgs Stad skapas bättre ekonomiska förutsättningar för dem att göra än mer nytta i samhället.

Tillgänglighet för alla

De varor och tjänster som upphandlas ska vara tillgängliga för alla Göteborgs Stads invånare och medarbetare. Upphandlingslagstiftningen kräver ibland att tillgänglighetsvillkor ställs. Exempel på tillgänglighetsvillkor som förekommer i Göteborgs stads upphandlingar är att leverantören ska ha rutiner, kompetens och ett systematiskt arbetssätt för att kunna säkerställa att samtliga användares behov beaktas, krav på tekniska standarder på hemsidor, appar och system, flerspråkighet i text och tal, förbud mot allergener, samt krav om produkters användarvänlighet och utformning.

Fairtrade City

Göteborgs Stad är en diplomerad Fair Trade-stad  och vill vara ett föredöme för rättvis handel och etisk konsumtion. I vissa upphandlingar ställs därför krav på att hela eller delar av sortimentet ska vara etiskt märkt. Detta gäller exempelvis upphandling av kaffe, fotbollar och t-shirts.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om innehåller så kan du kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}