Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Social hållbarhet i upphandlingar

Genom upphandling och inköp har vi flera olika möjligheter att påverka, så att människor får bättre levnadsvillkor. Bland annat genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor för anställda och ställa krav på att leverantörer anställer personer som står långt från arbetsmarknaden.

Socialt ansvarsfull upphandling

Göteborgs Stad ställer enligt lag arbetsrättsliga villkor i upphandlingar och tjänster när det anses vara behövligt. Vi arbetar även med att öka andelen upphandlingar som är reserverade för leverantörer som stöttar människor som står långt från arbetsmarknaden.

Sysselsättningskrav i upphandlingar

Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn. Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av stadens arbete för att skapa en öppen och jämlik stad.
${loading}