Till sidans huvudinnehåll

Villkor för elektronisk handel

Göteborgs Stad gör inköp elektroniskt i e-handelssystemet Proceedo för att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp. Här kan du som är leverantör läsa mer om vilka villkor Göteborgs Stad har för e-handel.

Krav och villkor för gemensamma avtal

Göteborgs Stads godkända former av elektronisk kommunikation samt godkända e-handelsmeddelanden och format beskrivs närmare i nedan dokument.

Göteborgs Stads krav för e-handel

Katalogmall PRO FF (xls)

Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA, har tagit fram allmänna bestämmelser för e-kommunikationsavtal som accepteras i och med att du lämnar in ditt anbud.

NEA  Allmänna bestämmelser för e-kommunikationsavtal

Anslutna förvaltningar och bolag

Göteborgs Stads förvaltningar samt flera bolag har infört elektronisk handel. Göteborgs Stads bolag ansluts löpande till stadens lösning för elektronisk handel.

Anslutna samverkansparter

I avtalet framgår det om det finns samverkansparter som deltar. Andra avtalsanvändare än Göteborgs Stad kan ha egna system för elektronisk handel. De flesta använder då en egen uppsättning av Visma Commerces system för elektronisk handel, kallat Proceedo. De som använder samma systemleverantör som Göteborgs Stad ärver automatiskt upplagda avtal och e-handelslösningar av Göteborgs Stad.

Organisationerna själva ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information för anslutning. Eventuella kostnader för överenskommen elektronisk inköpsprocess står respektive part för.

Krav ställda på meddelanden gäller alla avtalsanvändare. Inga andra tekniska lösningar kan krävas. Efterfrågar avtalsanvändare andra lösningar än vad som kravställts av Göteborgs Stad är det upp till avtalsleverantören att avgöra om avvikande lösning är möjlig. Avtalsanvändaren ska stå för uppkomna kostnader relaterade till detta.

Elektronisk faktura

I Göteborgs Stad gäller elektroniska fakturor (e-fakturor). För att börja e-fakturera till Göteborgs Stad gå till sidan Fakturera Göteborgs Stad

Elektronisk fakturering minskar kostnader för hantering och sparar på naturens resurser. Vill du läsa mer om vad som gäller för elektroniska fakturor gå till sidan Fakturera Göteborgs Stad.

Kontakta Intraservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Intraservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.956377321449601,57.70146299461822] }, "properties":{ "title":"Intraservice", "content":"Rosenlundsgatan 4" } }]

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

${loading}